ผู้สมัครสอบสามารถรับเอกสารประเมินประวัติและผลงานคืน
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 – 7 มิถุนายน 2567
(ในวันและเวลาราชการ)